Justyna Miechowska-Szewczyk
Adwokat
Al. Z.Krasińskiego 1/22
31 - 111 Kraków
tel. 692-954-781

Kancelaria Adwokacka

świadczy profesjonalną  pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria oferuje rzetelne porady prawne i opinie prawne.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się szczególnie w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty,  kontakty z dzieckiem, podział majątku itp.), sprawac§7h cywilnych (spadki, prawo lokalowe, prawo spółdzielcze, nieruchomości, odszkodowania, zobowiązania itp.), a także w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.  Adwokat Justyna Miechowska-Szewczyk prowadzi również sprawy karne.
 
Głównym celem Kancelarii Adwokackiej Justyny Miechowskiej-Szewczyk jest  dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych w połączeniu z troską o każdego klienta. Kancelarię adwokacką cechuje doświadczenie, staranność, rzetelność i indywidualne podejście do każdej z powierzanej przez klienta sprawy tak, by znaleźć dla każdego klienta jak najkorzystniejsze rozwiązanie co do powierzonej sprawy.
 
Kancelaria adwokacka świadczy usługi m.in. poprzez:
- reprezentowanie przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
- sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, skarg, zażaleń i apelacji,
- sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
-windykację wierzytelności,
- rejestrację spółek w KRS,
- doradztwo podatkowe.
 
     
     
                         adwokaci Kraków
    powered by prot Hosting - Serwery