Justyna Miechowska
Adwokat
Al. Z.Krasińskiego 1/22
31 - 111 Kraków
tel. 692-954-781

Prawo karne

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania:
 
-    obronę w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem,
 
- reprezentację pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego,
 
- przygotowywanie pism i wniosków w postępowaniu karnym, w szczególności: prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych, wniosków o odroczenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze itp.),
 
- reprezentację w sprawach o wykroczenia i karnoskarbowych.
 

powered by prot Hosting - Serwery