rzetelna pomoc prawna

wieloletnie doświadczenie


Mediacje

Z uwagi na posiadane kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie świadczę usługi mediacyjne z zakresu prawa karnego, rodzinnego, cywilnego i gospodarczego dążąc do ugodowego zakończenia sprawy poprzez wypracowanie ugodowego zakończenia sporu przez osoby bezpośrednio zaangażowane w spór lub ich pełnomocników bez udziału Sądu. Rezultatem procesu mediacyjnego w przypadku dojścia przez strony do porozumienia jest ugoda kończąca spór. Może zostać ona zatwierdzona przez Sąd na wniosek co najmniej jednej ze stron.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez Sąd moc prawną ugody zawartej przed Sądem i jako tytuł wykonawczy może stanowić podstawę egzekucji komorniczej. Porozumienia mediacyjne są znacznie częściej dobrowolnie realizowane niż wyroki sądowe, gdyż to osoby zaangażowane w spór zgodnie ustalają ich treść z uwzględnieniem osobistych uwarunkowań (potrzeb i interesów).

Należy pamiętać, że mediacja jest dobrowolną, nieformalną i poufną formą polubownego rozwiązywania sporów opierającą się na pomocy bezstronnego i neutralnego wobec stron i ich konfliktu mediatora, którego głównym zadaniem jest:

1) doprowadzenie do zawarcia przez strony sporu porozumienia, które jest wzajemnie akceptowalne oraz uwzględnia interesy i potrzeby obu stron,

2) odbudowanie pozytywnych relacji, komunikacji i podstaw współpracy pomiędzy stronami sporu na przyszłość.

Dodatkowo podczas mediacji strony sporu podnoszą swoją samoświadomość, samodoskonalą się (m.in. w zakresie umiejętności słuchania, argumentacji, zrozumienia uwarunkowań drugiej strony) oraz dochodzi do ich wewnętrznej przemiany moralnej (pojednanie, wybaczenie, przeprosiny, pozytywne postanowienia na przyszłość).

Mediacje mogą odbywać się na sesjach wspólnych albo w ramach spotkań indywidualnych, podczas których mediator spotyka się z każdą ze stron na osobności. Mediator dba o przyjazną i rzeczową komunikację między stronami konfliktu.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą umówić spotkanie w kancelarii proszę o kontakt pod numerem telefonu:

+48 692 954 781

lub o skorzystanie z formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Kancelaria reprezentuje Klientów przede wszystkim przed Sądem w Krakowie i na terenie woj. małopolskiego, ale istnieje możliwość zlecenia reprezentacji przed Sądami na terenie całej Polski.

Kancelaria Adwokacka prowadzi zdalnie sprawy Klientów mieszkających w kraju i zagranicą.

Głównym celem Kancelarii jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych w połączeniu z troską o każdego Klienta.

Kancelarię cechuje w zakresie świadczonej pomocy prawnej profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie, dyskrecja oraz terminowość.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, z zakresu nieruchomości, spadkowych oraz odszkodowawczych.

Przed wizytą w Kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia terminu konsultacji prawnej lub zlecenia prowadzenia swojej sprawy.

Kancelaria udziela rzetelnych i wyczerpujących porad prawnych oraz sporządza umowy i pisma procesowe.