rzetelna pomoc prawna

wieloletnie doświadczenie


Specjalizacje

Rozwód i prawo rodzinne

Zapewniam fachową i kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację, które wymagają szczególnej uwagi, gdyż regulują sprawy Klientów, które mają swoje konsekwencje prawne na wiele lat. W sprawach rozwodowych dbam o komfort psychiczny tak, by chronić Klienta i nie narażać go na zbędny stres.

Wiadome jest, że rozwód to trudna decyzja z punktu widzenia emocjonalnego oraz prawnego. W pierwszej kolejności należy zdecydować czy będzie to postępowanie z orzekaniem o winie czy też z pominięciem ustalania kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto w przypadku wspólnych małoletnich dzieci należy uregulować sprawy władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Należy pamiętać, że z wyroku rozwodowego wynikają na przyszłość istotne konsekwencje faktyczne i prawne dotyczące małżonków, ich małoletnich dzieci oraz majątku dorobkowego małżonków. Dlatego w takich sprawach bardzo ważna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli merytorycznego wsparcia prawnego przed Sądem.

Prowadzę również sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżonków, w tym w zakresie rozliczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz rozliczenia poniesionych nakładów.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, tj. o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem i ich egzekucji, uprowadzeń rodzicielskich oraz alimentów, a także w zakresie mediacji rodzinnych.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bardzo często nacechowane są negatywnymi emocjami, które utrudniają porozumienie się, co negatywnie odbija się na małoletnich dzieciach. Dokładam wszelkich starań, aby Klient czuł się w toku całej sprawy komfortowo i bezpiecznie.

Pomagam swoim Klientom przygotowując stosowne pisma, wnioski, zażalenia czy apelacje oraz reprezentując ich przed Sądem. Istnieje możliwość jedynie doraźnej pomocy prawnej przy sporządzeniu pozwu, wniosku czy odpowiedzi na pozew. Udzielam pomocy prawnej również w sprawach karnych związanych z przemocą domową, znęcaniem w rodzinie czy naruszeniem nietykalności cielesnej.


Prawo nieruchomości

Reprezentuję swoich Klientów w sprawach z zakresu nieruchomości, tj. w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, wydanie gruntu, zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie i zniesienie służebności, ochrony posiadania, rozliczeń nakładów na nieruchomość, bezumownego korzystania z nieruchomości lub lokalu, eksmisji z lokalu, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowaniach wieczystoksięgowych itp.

Udzielam fachowej pomocy prawnej i reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości. Szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nieruchomości pozwala mi rozwiązywać nawet bardzo skomplikowane i nietypowe problemy Klientów.

Opiniuję i negocjuję również umowy z zakresu nieruchomości czy lokali. Reprezentuję swoich Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu nieruchomości, a także prowadzę mediacje. Istnieje możliwość jedynie doraźnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania.


Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego prowadzę przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub na podstawie testamentu, sprawy dotyczące działu spadku czy zachowku. Udzielam fachowej pomocy prawnej w kwestiach związanych z wydziedziczeniem oraz uznaniem za niegodnego dziedziczenia.

Sprawy spadkowe wymagają od adwokata znacznego zaangażowania, które mogę zagwarantować każdemu Klientowi Mojej Kancelarii. Udzielam fachowej pomocy prawnej polegającej na rzetelnej ocenie uprawnień lub zobowiązań wynikających z roszczeń kierowanych do moich Klientów oraz na merytorycznym wsparciu i reprezentacji przez cały etap procesu sądowego. Prowadzę również mediacje w sprawach spadkowych.


Odszkodowania

Udzielam profesjonalnej pomocy prawnej w uzyskiwaniu przez Klienta należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku w wypadkami komunikacyjnymi, nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi, błędami medycznymi czy innego rodzaju szkodami. Reprezentuję swoich Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi tak, aby zapewnić profesjonalną pomoc prawną przy wyegzekwowaniu odszkodowania w należnej kwocie.

Dysponując rzetelną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w zakończonych sukcesem dla Klienta prowadzeniu spraw na terenie całej Polski mogę zagwarantować najwyższą staranność przy udzielaniu Klientom pomocy prawnej w sprawach odszkodowawczych. Prowadzę negocjacje w sprawach odszkodowawczych.

Moja pomoc prawna polega również na reprezentacji w sprawach karnych związanych z zaistniałym wypadkiem komunikacyjnym czy pobiciem, gdzie na podstawie takiego zdarzenia powstaną roszczenia odszkodowawcze. Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje reprezentację pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego czy oskarżonego.


Prawo cywilne i gospodarcze

Prowadzę również sprawy cywilne i gospodarcze wynikające z zawartych umów, sprawy o ochronę dóbr osobistych, a także sprawy związane z windykacją długu. Pomagam dłużnikom i wierzycielom. Reprezentuję swoich Klientów w sprawach egzekucyjnych przed komornikiem.

Moja Kancelaria oferuje stałą obsługę lub jednorazowe zlecenia. W zakres obsługi prawnej wchodzą negocjacje i ugody, rejestracja spółek w KRS i obsługa prawna, prowadzenie spraw sądowych o zapłatę, opiniowanie i sporządzanie umów oraz porady prawne.


Prawo karne

Moja Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania tj. obronę w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, reprezentację pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy oskarżyciela prywatnego. Przygotowuję pisma i wnioski w postępowaniu karnym, w szczególności prywatne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne, a także wnioski o odroczenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty, warunkowe przedterminowe zwolnienie czy przerwę w karze.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą umówić spotkanie w kancelarii proszę o kontakt pod numerem telefonu:

+48 692 954 781

lub o skorzystanie z formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Kancelaria reprezentuje Klientów przede wszystkim przed Sądem w Krakowie i na terenie woj. małopolskiego, ale istnieje możliwość zlecenia reprezentacji przed Sądami na terenie całej Polski.

Kancelaria Adwokacka prowadzi zdalnie sprawy Klientów mieszkających w kraju i zagranicą.

Głównym celem Kancelarii jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych w połączeniu z troską o każdego Klienta.

Kancelarię cechuje w zakresie świadczonej pomocy prawnej profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie, dyskrecja oraz terminowość.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, z zakresu nieruchomości, spadkowych oraz odszkodowawczych.

Przed wizytą w Kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia terminu konsultacji prawnej lub zlecenia prowadzenia swojej sprawy.

Kancelaria udziela rzetelnych i wyczerpujących porad prawnych oraz sporządza umowy i pisma procesowe.